BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS:

In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeert Agromaquinaria S.L. (hierna "Bedrijf") u dat uw gegevens zijn opgenomen in een bestand dat eigendom is van dit bedrijf, met als doel de gevraagde dienst, e-commerce, reclame en loyaliteit te verwerken. Er wordt een termijn van dertig dagen toegekend om uw weigering voor de behandeling kenbaar te maken.

Als u na deze periode geen beslissing neemt om dit te doen, wordt ervan uitgegaan dat u instemt met de verwerking van uw gegevens.
De gegevens aangeduid met (*) zijn noodzakelijk om te voldoen aan het doel om u de door u gevraagde informatie en/of dienst te verstrekken, alsook voor het verzenden van administratieve, technische, organisatorische en/of commerciële informatie over onze producten en diensten. Als u de velden die als verplicht zijn gemarkeerd niet invult, kan het bedrijf het verzoek niet beheren en u de gevraagde informatie niet sturen.


Het verzenden van deze formulieren, evenals een e-mail, impliceert de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden.
De gebruiker kan de verleende toestemming te allen tijde intrekken en zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens uitoefenen door schriftelijk te sturen naar het e-mailadres info@asvarta.com
Ons bedrijf verbindt zich ertoe zijn geheimhoudingsplicht na te leven met betrekking tot de persoonsgegevens in het bestand en garandeert de nodige veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.


Ons bedrijf garandeert dat het de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus heeft aangenomen voor de bescherming van persoonsgegevens in zijn faciliteiten, systemen en bestanden.
Ons bedrijf erkent de mogelijkheid om gratis het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen, in de voorwaarden voorzien in organieke wet 15/1999, door te schrijven naar de Security Manager die kan worden vertegenwoordigd door de gebruiker door contact op te nemen met Agromaquinaria S.L of per e-mail te sturen naar info@asvarta.com

Raadpleeg ons privacy- en cookiebeleid voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.


Ons bedrijf informeert u dat het een deel van uw gegevens zal doorgeven aan de Belastingdienst, aan organisaties die rechtstreeks verbonden zijn met de persoon die verantwoordelijk is voor het dossier en aan banken en spaarbanken. U kunt uw rechten in ieder geval uitoefenen op het adres en de voorwaarden vermeld in de vorige paragraaf.